https://bsdesprongh.nl/wp-content/themes/gymappstest Centrum voor Jeugd en Gezin | De Sprongh

Centrum voor Jeugd en Gezin

CJG

Kijk hier voor meer informatie over Centrum voor Jeugd en Gezin.

Aan onze school is een aandachtsfunctionaris jeugdhulpverlening verbonden. De aandachtsfunctionaris is werkzaam binnen het Basisteam Jeugd en Gezin van Meierijstad.

Zij sluit aan bij een overleg (op vraag van school en ouders) als er hulpvragen zijn op zowel het gebied van school als opvoeding.

De aandachtsfunctionaris denkt mee en adviseert in de vragen die er zijn. Het eerste gesprek zal op school plaats vinden. Na dat gesprek wordt bekeken of er een aanmelding bij het Basisteam Jeugd en Gezin moet volgen.

De aandachtsfunctionaris zal vertrouwelijk met de informatie omgaan. De aandachtsfunctionaris geeft informatie en advies aan zowel ouders als school.

We vinden het van belang om een goede samenwerking en korte lijnen te hebben tussen ouders, school en de aandachtsfunctionaris. Daarom vinden gesprekken zoveel mogelijk direct met alle partijen plaats.

Als U vragen heeft over alleen de opvoeding, dan kunt U zelf bellen met het Centrum Jeugd en Gezin, telefoonnummer 0413 – 381060.