https://bsdesprongh.nl/wp-content/themes/gymappstest Opleiden in de school | De Sprongh

Opleiden in de school

Basisschool de Sprongh participeert samen met haar collega scholen van SKOSO in het project 'Opleiden in de school'. Dit betekent dat studenten een deel van de opleiding volgen op de werkplek, in dit geval onze schoolorganisatie. Wij vinden het als school belangrijk dat studenten ook een onderdeel van de school zijn, zij zijn collega en dragen bij aan de onderwijsontwikkelingen.  Daar tegenover staat dat wij proberen de studenten zo goed mogelijk te begeleiden bij hun eigen ontwikkeling. Deze begeleiding wordt gedaan door de leerkrachten van onze school. Daarnaast is er een basisschoolcoach aangesteld welke zorgdraagt voor alle studenten, intervisie organiseert en de contacten onderhoudt met de opleidingen en andere scholen binnen SKOSO. 

SKOSO werkt op projectbasis samen met Fontys PABO Veghel en ROC de Leijgraaf maar biedt ook veel stageplekken aan studenten van andere organisaties. We werken binnen SKOSO op dit gebied intensief samen met de Odaschool. Samen met hen verstevigen we het academisch opleiden. Op deze manier zijn er structurele mogelijkheden om studenten optimaal te kunnen begeleiden en geven we ruimte aan onderzoeksmatig werken binnen onze schoolontwikkelingen.
In april 2015 heeft de PABO een zeer goede beoordeling gekregen van de NVAO. We zijn er trots op dat we hier aan hebben bijgedragen. 

Voor meer informatie rondom opleiden in de school kunt u contact opnemen met onze basisschoolcoach, Karine Vincenten. U kunt dit doen via info@bsdesprongh.nl.