https://bsdesprongh.nl/wp-content/themes/gymappstest Schooltijden en belangrijke data | De Sprongh

Schooltijden en belangrijke data

Schooltijden,vakanties en belangrijke data

Schooltijden groepen 1 t/m 8:
Maandag t/m vrijdag: van 08.30 uur tot 14.15 uur
inclusief 30 minuten lunchpauze

De kinderen zijn elke ochtend vanaf 8.20 uur welkom op school. Zij mogen dan direct naar de klas waar ze kunnen beginnen met hun startwerkje. De leerkracht heeft zo de mogelijkheid om u als ouder of de leerling zelf nog even te spreken. Het zorgt voor een rustigere opstart van de dag. De bel gaat om 8.27 uur, de kinderen moeten dan uiterlijk op school zijn. 

Vakantierooster 2020-2021

 • Herfstvakantie: 19 – 23 oktober 2020
 • Kerstvakantie: 21 december 2020 – 1 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie: 15 – 19 februari 2021
 • 2e Paasdag: 5 april 2021
 • Koningsdag: 27 april 2021
 • Meivakantie: 3 – 14 mei 2021
 • 2e Pinksterdag: 24 mei 2021
 • Zomervakantie: 26 juli 2021 – 3 september 2021

Vakantierooster 2021-2022

 • Herfstvakantie: 25 – 29 oktober 2021
 • Kerstvakantie: 27 december 2021 – 7 januari 2022
 • Voorjaarsvakantie: 28 februari – 4 maart 2022
 • 2e Paasdag: 18 april 2022
 • Koningsdag:       –
 • Meivakantie: 25 april – 6 mei 2022
 • 2e Pinksterdag: 6 juni 2022
 • Zomervakantie: 25 juli 2022 – 2 september 2022

Studiedagen en verlof

Studiedagen 2020-2021

Naast de vakantiedagen zijn er in het schooljaar 2020-2021 ook enkele studiedagen gepland.

Op de volgende studiedagen hoeft uw kind niet naar school:

Maandag      7 september 2020 hele dag
Donderdag   8 oktober 2020 hele dag
Dinsdag     15 december 2020 hele dag
Woensdag   3 februari 2021 hele dag: vervalt
Maandag   26 april 2021 hele dag
Woensdag 30 juni 2021 halve dag vanaf 12.00 uur

Verlofregeling
De gemeente heeft in overleg met de schoolbesturen en de directies van de basisscholen regeling voor schoolverzuim opgesteld. Hierin is aangegeven wanneer wel en wanneer geen verlof verleend mag worden.De verlofregeling vindt u in de schoolgids, op de achterzijde van het verlofformulier en op de website.
Indien u meent een geldige reden te hebben voor extra verlof, dient u dit verlof aan te vragen bij de directeur van de school.
Voor verlof van meer dan 10 dagen dient u uw verzoek te richten aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. 
Indien u zonder toestemming uw kind(eren) van school houdt is de directeur VERPLICHT dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan proces-verbaal opmaken waarna de kantonrechter u kan veroordelen. De eventueel opgelegde boetes kunnen erg hoog zijn. U wordt daarom dringend aangeraden om de bepalingen van de regeling in acht te nemen.