https://bsdesprongh.nl/wp-content/themes/gymappstest Schooltijden en belangrijke data | De Sprongh

Schooltijden en belangrijke data

Schooltijden,vakanties en belangrijke data

Schooltijden groepen 1 t/m 8:
Maandag t/m vrijdag: van 08.30 uur tot 14.15 uur
inclusief 30 minuten lunchpauze

De kinderen zijn elke ochtend vanaf 8.20 uur welkom op school. Zij mogen dan direct naar de klas waar ze kunnen beginnen met hun startwerkje. De leerkracht heeft zo de mogelijkheid om u als ouder of de leerling zelf nog even te spreken. Het zorgt voor een rustigere opstart van de dag. De bel gaat om 8.27 uur, de kinderen moeten dan uiterlijk op school zijn. 

Schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie: 25 oktober t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie:  28 februari t/m 4 maart 2022
2e Paasdag:  18 april 2022
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
2e Pinksterdag: 6 juni 2022
Zomervakantie: 25 juli t/m 2 september 2022
 

Studiedagen 2021-2022:

dinsdag 05 oktober 2021
donderdag 18 november 2021
maandag 06 december 2021
woensdag 12 januari 2022
donderdag 17 februari 2022
dinsdag 19 april 2022
woensdag 25 mei 2022
donderdag 30 juni 2022
_____________________________________________________________________

 

Verlofregeling
De gemeente heeft in overleg met de schoolbesturen en de directies van de basisscholen regeling voor schoolverzuim opgesteld. Hierin is aangegeven wanneer wel en wanneer geen verlof verleend mag worden.De verlofregeling vindt u in de schoolgids, op de achterzijde van het verlofformulier en op de website.
Indien u meent een geldige reden te hebben voor extra verlof, dient u dit verlof aan te vragen bij de directeur van de school.
Voor verlof van meer dan 10 dagen dient u uw verzoek te richten aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. 
Indien u zonder toestemming uw kind(eren) van school houdt is de directeur VERPLICHT dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan proces-verbaal opmaken waarna de kantonrechter u kan veroordelen. De eventueel opgelegde boetes kunnen erg hoog zijn. U wordt daarom dringend aangeraden om de bepalingen van de regeling in acht te nemen.