https://bsdesprongh.nl/wp-content/themes/gymappstest Verkeer – BVL | De Sprongh

Verkeer – BVL

Brabants Verkeersveiligheidslabel

Wij zijn een gecertificeerde verkeersschool. Dit wil zeggen dat we het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL) voor basisscholen hebben. Dit omdat wij een programma volgen waarin een structurele aanpak van verkeersveiligheid en praktijk gerichte verkeersscholing aan onze leerlingen wordt gegeven.
Tijdens praktische en theoretische verkeerslessen in alle groepen leren wij de leerlingen hoe zij, de in hun leefwereld voorkomende
handelingen in het verkeer, zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. Voor de theoretische verkeerslessen gebruiken we in midden en bovenbouw verschillende methoden.
We hebben een verkeerswerkgroep bestaande uit twee ouders en een leerkracht, die activiteiten organiseren om de leerlingen zoveel mogelijk en op een veilige manier met verkeer bezig te laten zijn.
Verkeersprojecten zijn o.a. dode hoek project (vrachtwagenchauffeurs kunnen niet alles zien), fietskeurig, ‘Val op, laat je zien” (goed licht in donkere dagen), fietskeuring (Veilig Brabant) Hierdoor zullen leerlingen zich bewust worden van hun eigen gedrag
in het verkeer en ervaren dat veiligheid in het verkeer voorop staat.